Терапия на агорафобия

Това е продължение на темата Агорафобия, обща информация по темата е достъпна в Агорафобия Въведение Хората, страдащи от тревожно разстройство, трябва да се справят с болестта си, т.е. причините, симптомите и последствията. Както при всички други тревожни разстройства, първата стъпка от успешната терапия е да се признае страхът пред ... Терапия на агорафобия

Конфронтационна терапия | Терапия на агорафобия

Конфронтационна терапия В рамките на поведенческата терапия конфронтацията със ситуации, предизвикващи безпокойство, се оказа успешен метод за загуба на страха от ситуации или обекти. Засегнатото лице съзнателно търси ситуациите (често придружени от терапевта), които той или тя е избягвал в миналото или е търсил само с голям страх. Целта … Конфронтационна терапия | Терапия на агорафобия

Социална фобия

Синоними Страх Фобия Определение Социалната фобия е постоянният страх от срещи и взаимодействие с други хора и особено страхът от негативна оценка от другите. При социалната фобия, както при всяка друга фобия, страдащият изпитва логически неразбираем (ирационален) страх. В социалната фобия, както подсказва името, този страх е свързан с ... Социална фобия

Терапия | Социална фобия

Терапия Най-важният подход в терапията на социалната фобия е тук също така наречената поведенческа терапия. Терапевтичният подход е много практичен. При различни упражнения пациентът се насочва към трудните ситуации. Това може да стане или като си представим „опасна“ ситуация заедно с терапевта и я преживеем в… Терапия | Социална фобия

Страх от летене

Синоними Аерофобия, Авиофобия, Аероневроза Симптоми В допълнение към симптомите на специфична тревожност (връзка), следните симптоми се появяват по -специално при около 1/3 от всички лица, засегнати от страха от летене: Страхът от летене може да се прояви на различни нива : Още преди човек, страдащ от страх от летене, да е в самолета, ... Страх от летене

Видове страх от летене | Страх от летене

Видове страх от летене Леко- средно изразен страх от летене Хората се чувстват неудобно в самолета и по време на полета. Гореспоменатите симптоми обаче се появяват много рядко и/или в много отслабена форма. Изразен страх от летене Преди и по време на полета засегнатите лица показват в допълнение няколко от споменатите по -горе симптоми ... Видове страх от летене | Страх от летене

Профилактика | Страх от летене

Профилактика Като предпазна мярка не могат да се предприемат конкретни мерки за предотвратяване на страха от летене. При най -малкия признак на безпокойство в контекста на летене е важно тези ситуации да не се избягват. Лица, които все още не са получили психотерапевтично лечение, но все още изпитват страх от летене (въпреки че имат ... Профилактика | Страх от летене

Специфична тревожност

Синоним в по -широк смисъл „изолирана фобия“, архинофобия, страх от определени ситуации, страх от паяци, страх от инжекции, животинска фобия, страх от летене Определение Специфична тревожност (специфична фобия, известна още като изолирана фобия) се отнася до изразената и продължителна -трайна тревожна реакция, свързана със специфични обекти (напр. страх от паяк, мед. арахнофобия) или ... Специфична тревожност

Епидемиологични ресурси | Специфична тревожност

Епидемиология Ресурси Специфична тревожност (специфична фобия) се среща най -често в популацията в сравнение с другите тревожни разстройства (социална фобия, агорафобия и др.). В рамките на специфичната фобия по-често се срещат следните типове: Проучванията показват, че 5-20% от германските граждани се разболяват всяка година. Тук се забелязват различия между половете, тъй като жените са много повече ... Епидемиологични ресурси | Специфична тревожност

Диагноза | Специфична тревожност

Диагностика Диагнозата на специфична фобия може да бъде поставена от лекар при лична консултация. По време на разговора той се опитва да идентифицира точните страхове на пациента. Това става с помощта на стандартизиран въпросник, който позволява на лекаря да задава конкретни въпроси на пациента. Признат и широко използван ... Диагноза | Специфична тревожност

Страх от загуба при деца

Въведение Страхът от загуба е явление, което всеки е изпитвал с различна интензивност. Те могат да се отнасят до много различни неща, като животни, предмети или работа. За децата, както и за възрастните, обаче, най -често срещаната цел на страха от загуба е семейството. Известен страх от загуба по отношение на ... Страх от загуба при деца

Диагноза | Страх от загуба при деца

Диагностика Диагнозата на прекомерен страх от загуба, в психологията, наречена „Емоционално разстройство с раздяла с тревожност на детството“, се поставя въз основа на определени наблюдаеми поведенчески модели и страхове, изразени от детето. Те включват например отказ да ходят на училище или детска градина, за да останат с болногледача, или постоянен ... Диагноза | Страх от загуба при деца