Париетална остеопатия

Синоними на гръцки: остеон = кост и патос = страдание, синоними на болестта: Ръчна медицина/терапия, мануална терапия, хиротерапия, хиропрактика Въведение Като цяло остеопатията е съгласувана медицинска система, която следва принципите на приложната анатомия, физиология и патология. Основно е разделен на 3 части: париетална, висцерална и черепна остеопатия. Теменната остеопатия е най -старата част от остеопатията ... Париетална остеопатия

Диагноза | Париетална остеопатия

Диагностика Преди всяка остеопатична терапия се провежда цялостно проучване на медицинската история на пациента (анамнеза). Това е последвано от поредица ръчна диагностика, ако е необходимо с диференциална диагноза. Включени са тестове за движение, палпация на напрежение и болезнени структури, които позволяват на остеопата да създаде профил на стойката на пациента и по този начин ... Диагноза | Париетална остеопатия

Лечение на остеопатия

Синоними на гръцки: остеон = кост и патос = страдание, синоними на болестта: Ръчна медицина/терапия, мануална терапия, хиротерапия, хиропрактика Диагностика Находките се определят изключително чрез палпация (палпация) на анатомични структури или телесни функции или структури, описани от остеопатия. Този преглед обаче по никакъв начин не може да се отъждестви с медицинската диференциална диагноза и не го замества. … Лечение на остеопатия

Висцерална остеопатия

Синоними гръцки: остеон = кост и патос = страдание, синоними на болестта: Ръчна медицина/терапия, мануална терапия, хиротерапия, хиропрактика Въведение Физическите оплаквания без очевидни находки на органи представляват голяма част от обема на пациентите в медицинската практика. Около 30-50% от всички физически оплаквания принадлежат към тази категория на така наречените функционални заболявания. Много пациенти, лекувани във физиотерапевтични центрове ... Висцерална остеопатия