Спинална стеноза - Упражнение 3

„Натискане на пода“ Поставете се в легнало положение. Тук теглото на главата може да бъде свалено, което осигурява допълнително облекчение. Затворете пролуката между шийните прешлени и пода, когато лежите, като натиснете целия гръбначен стълб в опората, като по този начин го направите опънат и дълъг. Отново дръжте позицията къса (прибл.… Спинална стеноза - Упражнение 3

Стеноза на гръбначния канал - Упражнение 4

Кръжете раменете си в противоположни или успоредни посоки с изпънати ръце от „отпред нагоре“ до „отзад надолу“. Направете това до 20 пъти с 3 преминавания. Обратно към статията: Упражнения за стеноза на гръбначния канал.

Спинална стеноза - Упражнение 1

Прибиране: Направете двойна брадичка, така че поднесете брадичката си към гърдите си. Това разтяга шийните прешлени и разширява гръбначния канал. Задръжте позицията за около 10 секунди и повторете това 5-10 пъти след кратка почивка. Продължете със следващото упражнение.

Спинална стеноза - Упражнение 2

Статично огъване: За да се усили движението от упражнение 1, може да се приложи лек натиск върху брадичката с ръце. Най -добре е да направите това с пролуката между показалеца и палеца. Поставете това в трапчинката под долната устна и повдигнете предмишницата, така че да е успоредна на ... Спинална стеноза - Упражнение 2