Обратна раменна протеза

Обща информация Обратната протеза на рамото се отнася до форма на подмяна на раменната става, която не съответства на анатомичната форма. Този вид протеза се използва, когато мускулите на рамото вече не функционират и раменната става е дегенеративно променена. Операцията предлага възможност за облекчаване на болката и възстановява част от ... Обратна раменна протеза

Продължителност на операцията | Обратна раменна протеза

Продължителност на операцията Продължителността на операцията при използване на обратна протеза на рамото не винаги е еднаква. Зависи, наред с други неща, от степента на увреждане на раменната става и анатомията на пациента. Средно трябва да се очаква един до два часа операция. Подходящата форма на анестезия ... Продължителност на операцията | Обратна раменна протеза

Недостатъци | Обратна раменна протеза

Недостатъци В повечето случаи слабостта на ротационното движение остава такава, каквато е била преди операцията. Това може да бъде подобрено в бъдеще чрез допълнителен мускулен трансфер. Освен това този имплант е голяма протеза, която трябва да бъде отстранена след 10 до 20 години, ако се разхлаби. В този случай ревизионна операция ... Недостатъци | Обратна раменна протеза