Кранио-сакрална терапия

Синоними латински Cranium = череп и Os sacrum = сакрум: кранио-сакрална терапия = „кранио-сакрална терапия“; също краниосакрална терапия или краниосакрална остеопатия Въведение Краниосакралната терапия (кранио-сакрална терапия) е лека, ръчна форма на лечение (извършва се с ръце), която е клон на остеопатията. Това е алтернативен лечебен метод за облекчаване на физически и психични заболявания. … Кранио-сакрална терапия