Терапия на дислокация на патела

Целта на всяка терапия на дислокация на патела е да се центрира пателата постоянно около плъзгащите лагери, тъй като ценната маса на хрущяла се губи с всяко събитие на дислокация. Тъй като хрущялната тъкан не може да се регенерира, количеството хрущял, осигурено при раждането, трябва да се борави внимателно. Колкото по -често се случва разместване на патела, ... Терапия на дислокация на патела

Допълнителни грижи | Терапия на дислокация на патела

Долекуване Следоперативното лечение трябва да се адаптира към съответния хирургичен метод. Важно е мускулатурата на бедрото да бъде оптимално физиотерапевтично след третирана. Специално внимание трябва да се обърне на тренирането на вътрешните предни мускули на бедрото (Musculus hugeus medialis). Това също може да има положителен ефект върху хода на пателата. В допълнение, … Допълнителни грижи | Терапия на дислокация на патела