Терапия на фрактура на калканеума

Общи положения Петата кост е най -голямата тарзална кост и наподобява формата на кубовид. Калканеалната фрактура е типична фрактура поради падане от голяма височина и вертикално компресиране. При терапията на фрактури на петна се предлагат както консервативни, така и хирургични мерки, които се избират в зависимост от вида на фрактурата. … Терапия на фрактура на калканеума

Терапия на фрактура на калканеума | Терапия на фрактура на калканеума

Терапия на фрактура на калканеята Както често се случва, при лечение на фрактура на калканеята, човек има избор между консервативно и хирургично лечение. Кой от тях ще бъде избран зависи от поне два фактора. На първо място, възниква въпросът дали това е дислокирана фрактура или не, т.е. такава, при която костта ... Терапия на фрактура на калканеума | Терапия на фрактура на калканеума

Прогноза | Терапия на фрактура на калканеума

Прогноза Прогнозата зависи от тежестта на фрактурата на петна и нейното лечение. Хирургичните методи имат леки предимства, но това обикновено не е вярно за всички видове фрактури на калканеята. Не е за пренебрегване и фактът, че поради нараняването и операцията рискът от ставата между глезена и ... Прогноза | Терапия на фрактура на калканеума