Причини за птоза

Обща информация Горният клепач се повдига от два различни мускула заедно, като по този начин се отваря окото, musculus levator palpebrae superioris (неволно инервиран от nervus oculomotorius) и musculus tarsalis (неволно инервиран от симпатиковата нервна система). Последното действа значително по -малко в случаи на умора, тъй като активността на симпатиковата нервна система ... Причини за птоза

Симпатикова птоза | Причини за птоза

Симпатична птоза Терминът симпатична птоза се използва, когато симпатиковата нервна система (неволна/вегетативна нервна система), която контролира тарзалния мускул, е увредена първоначално или по пътя си към окото. Това отнема сложен ход, започвайки от гръбначния мозък на нивото на гръдните прешлени, където се извършва директно превключване и ... Симпатикова птоза | Причини за птоза

Лечение на птоза

Терапия В случай на необратима птоза, процеси на стареене или в случаи, които съществуват от раждането, хирургичната корекция на клепача обикновено е основният фокус. При това лечение долният ръб на горния клепач се повдига чрез отстраняване на парче от клепача или мускулите на клепача и след това зашиване. Сгъване и зашиване… Лечение на птоза

Операция на птоза

Въведение Ако има изразена възрастова или вродена птоза, е показана операция на засегнатия клепач. Въпреки това, ако птозата е причинена от парализа или мускулна слабост, операцията обикновено не трябва да се извършва. Като алтернатива, в тези случаи могат да се монтират стъклени очила, които да издърпат горния клепач нагоре. Операцията се извършва под местни ... Операция на птоза

Поведение след операцията | Операция на птоза

Поведение след операцията Малко след операцията и в следващите дни пациентът трябва да избягва физически стрес. При измиване, съответният клепач трябва да бъде изоставен и като цяло зоната на операцията трябва да бъде пощадена. Шевовете се отстраняват от лекаря след няколко дни. Веднага щом настъпят усложнения или ... Поведение след операцията | Операция на птоза