Фетален алкохолен синдром

Въведение Феталният алкохолен синдром принадлежи към така наречените ембриофетопатии. Това е група заболявания, характеризиращи се с увреждане или малформация на нероденото дете по време на бременност. В Германия това е и най -честата причина за умствено увреждане. Приблизително всяко хилядно дете се ражда в Германия с признаци на фетален алкохол ... Фетален алкохолен синдром

Продължителност и прогноза на FAS | Фетален алкохолен синдром

Продължителността и прогнозата на FAS Фетален алкохолен синдром, както е типично за синдромите, е нелечимо състояние. Както е описано по -горе, само някои от забавянията в развитието могат да бъдат компенсирани. Епидемиологично е доказано, че хората, страдащи от FAS, имат съкратена продължителност на живота. В по -късния живот те често ще бъдат разстроени ... Продължителност и прогноза на FAS | Фетален алкохолен синдром