Заплащане на майчинството - Всичко около темата!

Какво е обезщетението за майчинство? Обезщетението за майчинство е парично обезщетение за майките, за да осигурят доход през периода, когато е забранена заетостта за защита на майката. Тя може да бъде заявена най -рано седем седмици преди изчислената дата на раждане. Обезщетението за майчинство се изплаща от задължителните здравноосигурителни дружества и ... Заплащане на майчинството - Всичко около темата!

Къде мога да кандидатствам за надбавка за майчинство? | Заплащане на майчинството - Всичко около темата!

Къде мога да кандидатствам за помощ за майчинство? Бъдещите майки с доброволно или задължително осигуряване могат да кандидатстват за обезщетения за майчинство директно в задължителното здравноосигурително дружество, при което са осигурени. За да получите обезщетение за работодател, на работодателя трябва да бъде предоставено и медицинско свидетелство, потвърждаващо очакваната дата на раждане. Бъдещите майки… Къде мога да кандидатствам за надбавка за майчинство? | Заплащане на майчинството - Всичко около темата!

Как обезщетението за майчинство се влива в данъчната декларация? | Заплащане на майчинството - Всичко около темата!

Как обезщетението за майчинство се влива в данъчната декларация? Помощта за майчинство и обезщетението за майчинство от работодателя обикновено не се облагат с данък. Въпреки това обезщетенията трябва да бъдат вписани в данъчната декларация. За данъчната декларация за 2017 г. надбавката за майчинство трябва да бъде вписана в ред деветдесет и шест в основната форма ... Как обезщетението за майчинство се влива в данъчната декларация? | Заплащане на майчинството - Всичко около темата!

Приложимо ли е обезщетение за майчинство? | Заплащане на майчинството - Всичко около темата!

Приложимо ли е обезщетение за майчинство? Помощта за майчинство по принцип не може да се приложи. Целевите социални помощи, като например майчинство, надбавка за отглеждане на дете, детски надбавки, обезщетения за безработица или жилищни надбавки, служат за гарантиране на минималния размер на издръжката. Тези предимства по никакъв начин не са приложими. Специални характеристики на заплащането по майчинство за жени държавни служители Отпускът по майчинство е специално регламентиран ... Приложимо ли е обезщетение за майчинство? | Заплащане на майчинството - Всичко около темата!

Обезщетение за отпуск по майчинство

Въведение Обикновено известно като обезщетение за майчинство, тази помощ всъщност се нарича обезщетение за майчинство и се изплаща по време на отпуска по майчинство. Периодът на закрила на майчинството е предназначен да обхване периода малко преди и непосредствено след раждането на детето, през който една жена не може или не може да отиде на работа. Това е предназначено… Обезщетение за отпуск по майчинство

Как мога да изчисля сумата? | Обезщетение за отпуск по майчинство

Как мога да изчисля сумата? Размерът на обезщетението за майчинство зависи от дохода на кандидатстващата за него жена: Изплатената сума е равна на нетния доход на осигурената жена. Здравната каса обаче не плаща повече от 13 евро на ден. Следователно, ако доходът на (бъдещата) майка е по -висок ... Как мога да изчисля сумата? | Обезщетение за отпуск по майчинство

Колко дълго се предлага обезщетение за отпуск по майчинство? | Обезщетение за отпуск по майчинство

Колко дълго е обезщетението за отпуск по майчинство? Помощта за майчинство се изплаща през периода на закрила на майчинството. Периодът на закрила на майчинството започва шест седмици преди и завършва осем седмици след изчислената дата на раждане. Ако детето се роди твърде рано или има доказано увреждане, осемседмичният период на закрила на майчинството след раждането ... Колко дълго се предлага обезщетение за отпуск по майчинство? | Обезщетение за отпуск по майчинство

Забрана за работа по време на бременност

Каква е забраната за заетост? Забраната за заетост е наредба, закотвена в Закона за защита на майчинството (MuSchG), която регламентира дали и до каква степен бъдещите майки могат да работят по време на бременността или след раждането. Например тези дейности са забранени, когато животът на детето или майката е изложен на риск. В допълнение, … Забрана за работа по време на бременност

Имам ли право да отида на почивка със забрана за работа? | Забрана за работа по време на бременност

Мога ли да отида на почивка със забрана за заетост? По принцип също е разрешено да се ходи на почивка по време на забрана за заетост. Въпреки това, за да сте сигурни в това, препоръчително е лекарят да удостовери предварително, че вашият празник е безвреден за вашето здраве. Може … Имам ли право да отида на почивка със забрана за работа? | Забрана за работа по време на бременност

Забраната за работа оказва ли влияние върху родителските ми надбавки? | Забрана за работа по време на бременност

Забраната за заетост влияе ли върху родителските ми помощи? Родителското обезщетение може да бъде изплатено до 14 месеца след раждането на детето. Забраната за заетост по време на бременност няма ефект върху размера на родителското обезщетение, тъй като изчисляването му се основава на заплатата от 12 месеца ... Забраната за работа оказва ли влияние върху родителските ми надбавки? | Забрана за работа по време на бременност

Изглежда ли забраната за работа по различен начин, ако очаквате близнаци? | Забрана за работа по време на бременност

Дали забраната за заетост изглежда различно, ако очаквате близнаци? Когато детето предстои да се роди, Законът за закрила на майчинството предвижда периоди на закрила от 6 седмици преди раждането до най -малко 8 седмици след раждането. Ако съществува двойна или многоплодна бременност, тези периоди се променят съответно. Забрана за заетост на ... Изглежда ли забраната за работа по различен начин, ако очаквате близнаци? | Забрана за работа по време на бременност