Модифициран пост

Мотивите за гладуване могат да бъдат от различно естество. В по-ранни времена постът се е извършвал предимно по религиозни причини. В днешно време, от друга страна, загубата на тегло обикновено е основната мотивация. Друга мотивация за гладуване като цяло е предполагаемото увеличаване на силата на волята и изостряне на вниманието към съществените неща в живота. Принципи… Модифициран пост

Постоянно гладно

Вариант на гладуване е периодично гладуване (латински „intermittere“: прекъсвам; синоними: периодично гладуване; „диета през ден“ (EOD; диета през ден); „постоянно гладуване“ (ADF)). Това включва редуване на периоди на „нормален“ прием на храна с периоди на гладуване или значително ограничен прием на храна в определен ритъм. Броят на периодите на гладуване или тяхното... Постоянно гладно