Акупунктура и подготовка за раждане

Синоними Медицински: бременност или бременност, раждане Латински: gravitas-„гравитацията” Английски: бременност Акупунктурата за подготовка за раждане се извършва от гинеколог или акушерка 1-2 пъти седмично от 36-та седмица на бременността. И двамата трябва да са завършили съответното обучение и да са положили последен изпит. Общо поне три лечения трябва да бъдат ... Акупунктура и подготовка за раждане