ADS симптоми при възрастни

Въведение Симптомите на синдрома на дефицит на внимание са променливи и не винаги са ясно различими. За разлика от типичния ADHD, пациентите не проявяват хиперактивност или импулсивност, а страдат главно от психологически и социални проблеми. Единственото нещо, което ADHD има общо с другите видове ADHD, са нарушенията на вниманието и концентрацията. … ADS симптоми при възрастни

Различия в симптоматиката на възрастни и деца | ADS симптоми при възрастни

Разлики в симптоматиката при възрастни и деца Дефицитът на внимание съществува от детството и остава нелекуван до 60% в зависимост от изследването. Въпреки това, как се проявява ADHD и как пациентът се справя с него, се променя с годините. Децата се открояват главно поради проблеми в училище. Трудно се учат, ... Различия в симптоматиката на възрастни и деца | ADS симптоми при възрастни