Терапия на рак на стомаха

Цялата информация, дадена тук, е само от общ характер, туморна терапия винаги е в ръцете на опитен онколог! Медицински синоними: Карцином на стомаха, стомашен тумор, стомашен Са, аденокарцином на стомаха, сърдечен тумор Определение Ракът на стомаха (карцином на стомаха) е петият най -често срещан рак при жените и четвъртият най -често срещан ... Терапия на рак на стомаха

Терапия | Терапия на рак на стомаха

Терапия Лечението на пациенти изисква интензивно сътрудничество между специалист по хирургия, вътрешни болести, лъчетерапевти и болкотерапевти. По време на терапията класификацията на TNM се използва като съществено средство за вземане на решения. За всеки туморен стадий има съответни указания за терапия. По този начин могат да бъдат описани три цели на лечение, които се разглеждат в зависимост от етапа. … Терапия | Терапия на рак на стомаха