Терапия на рабдомиосарком

Цялата информация, дадена тук, е само от общ характер, туморна терапия винаги е в ръцете на опитен онколог! Как се лекува рабдомиосаркома? Терапията винаги е индивидуално ориентирана и следователно зависи преди всичко от определения стадий на заболяването. Тя варира от радикална хирургия до адювантна химиотерапия или лъчетерапия. Като … Терапия на рабдомиосарком