Терапия с хондросаркома

Цялата информация, дадена тук, е само от общ характер, туморна терапия винаги е в ръцете на опитен онколог! Терапия Тъй като хондросаркомата реагира леко на лъчетерапия или химиотерапия, хирургичното отстраняване на тумора е най -важната терапевтична цел. Терапевтичният подход - лечебен (лечебен) или палиативен (облекчаване на симптомите) - зависи от ... Терапия с хондросаркома