Продължителност на живота при белодробна фиброза

Въведение Продължителността на живота при белодробна фиброза зависи от много различни фактори. По принцип времето за диагностициране е важно, въпреки че диагнозата с все още малко увреждане на белодробния скелет е благоприятна. Освен това възрастта на пациента, другите му основни заболявания и степента и предишното прогресиране на увреждането са решаващи. … Продължителност на живота при белодробна фиброза

Какво оказва негативно влияние върху продължителността на живота при белодробна фиброза? | Продължителност на живота при белодробна фиброза

Какво влияе отрицателно върху продължителността на живота при белодробна фиброза? По принцип тютюнопушенето оказва изключително негативно влияние върху развитието на болестта. Продължителният контакт с задействащите замърсители, ако са известни (например азбест, метални прахове, мухъл и т.н.), също води до по -нататъшно и евентуално по -бързо развитие на болестта. Прогнозата е… Какво оказва негативно влияние върху продължителността на живота при белодробна фиброза? | Продължителност на живота при белодробна фиброза