Трансплантация на бъбрек Продължителност на живота

В края на една година след трансплантация на бъбрек трансплантираният бъбрек продължава да функционира в 83% от случаите след трупно донорство; за разлика от тях, в 93% от случаите след живо дарение. Пет години след трансфера на органи, функцията е 66% за трупно и 80% за живо донорство. По-добри резултати след живот... Трансплантация на бъбрек Продължителност на живота

Бъбречна трансплантация Живо дарение

Първоначално лекуващият лекар с подкрепата на координатор на DSO (Deutsche Stiftung Organtransplantation) ще разгледа възможността за трансплантация на бъбрек, ако има индикация. След това пациентът се регистрира анонимно в посредническия център на Евротрансплант в Холандия, където той или тя се поставя в списък на чакащи, за да... Бъбречна трансплантация Живо дарение