Атриовентрикуларен възел

AV възел, предсърден вентрикуларен възел, възел Aschoff-Tawara AV възелът е част от системата за проводимост на възбуждане на сърцето. Състои се също от синусовия възел, снопчето на His и краката на tawara. След синусовия възел, AV възелът образува вторичния пейсмейкър център в тази система и предава възбуждането към His… Атриовентрикуларен възел