Калцирана сърдечна клапа

Определение Сърдечните клапи са механични, функционални затваряния между предсърдията, вентрикулите и големите проводящи пътища. Те се отварят по време на цикъла на изпомпване на сърцето, за да транспортират кръвта в определена посока. Както във всеки съд на тялото, в областта на сърдечните клапи могат да се образуват отлагания и да ги стесняват. Разговорно това се споменава за ... Калцирана сърдечна клапа

Диагноза | Калцирана сърдечна клапа

Диагностика При пациенти без симптоми обикновено се открива калцирана сърдечна клапа по време на посещение при лекар. По време на изследването със стетоскоп лекарят може да чуе шумове на клапаните, характерни за дефекти на сърдечната клапа. Ако преглеждащият лекар забележи патологичен шум на клапана, обикновено се прави насочване към кардиолог. … Диагноза | Калцирана сърдечна клапа

Продължителност на живота | Калцирана сърдечна клапа

Продължителност на живота Без лечение, прогнозата за калцирана сърдечна клапа е неблагоприятна, тъй като атеросклерозата се влошава с напредването на болестта. Без лечение сърдечната клапа се калцира все повече и повече, докато в един момент настъпят усложнения, като инсулт, сърдечна аритмия или дори внезапна сърдечна смърт. С правилната терапия продължителността на живота едва ли се намалява. В… Продължителност на живота | Калцирана сърдечна клапа