Прогноза на коронарна болест на сърцето

Прогноза Ходът на коронарната болест на сърцето (ИБС) се влияе от няколко фактора: Годишната смъртност без терапевтични мерки се увеличава с броя на засегнатите съдове и е най -висока (над 30%) за стесняване на главното стъбло на лявата коронарна артерия . Прогнозата за коронарна артериална болест също зависи от степента ... Прогноза на коронарна болест на сърцето

Кои фактори влияят негативно на прогнозата на коронарната болест на сърцето? | Прогноза на коронарна болест на сърцето

Какви фактори влияят отрицателно на прогнозата за коронарна болест на сърцето? Най -важният фактор, който влияе негативно на прогнозата за коронарна болест на сърцето (ИБС), е тежестта на заболяването. Коронарната артериална болест е заболяване на коронарните артерии. Те могат да бъдат стеснени чрез калцификация и отлагане на плаки. Това води до липса на ... Кои фактори влияят негативно на прогнозата на коронарната болест на сърцето? | Прогноза на коронарна болест на сърцето

Терапия на коронарна болест на сърцето

Форми на терапия Подходите за причинно -следствена терапия служат за първична (мерки за предотвратяване на ИБС) и вторична превенция (мерки за предотвратяване на прогресията и влошаване на ИБС). Основно за двете форми на превенция е премахването на рисковите фактори, които могат да бъдат повлияни и които насърчават развитието на коронарна болест на сърцето (ИБС), т.е.: Намаляване на телесното тегло Никотин ... Терапия на коронарна болест на сърцето

Инвазивна терапия | Терапия на коронарна болест на сърцето

Инвазивна терапия Инвазивните терапевтични възможности за реваскуларизация при коронарна болест на сърцето (ИБС) включват катетърна интервенция с вазодилатация или байпас. И двата метода имат за цел да възстановят проходимостта на стеснената или блокирана коронарна артерия (реваскуларизация). Сърдечен катетър Перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика (PTCA) може да се използва като стандартен метод, т.е. като единствена балонна дилатация ... Инвазивна терапия | Терапия на коронарна болест на сърцето

Диагностика на коронарна болест на сърцето

Медицинска история Анамнезата, събирането на медицинска история, е първият приоритет в диагностиката. Ако се подозира, че пациентът има коронарна болест на сърцето (ИБС), трябва да бъдат попитани рисковите фактори като: и фамилната анамнеза за сърдечно -съдови заболявания (сърдечно -съдови заболявания) от най -близките роднини на пациента (баба и дядо, родители, братя и сестри,… Диагностика на коронарна болест на сърцето

ЕКГ за почивка | Диагностика на коронарна болест на сърцето

ЕКГ в покой ЕКГ в покой (ЕКГ = ехокардиограма), където пациентът лежи по гръб и не се напряга, може да има индикативна функция при диагностицирането на ИБС. ЕКГ показва електрическите процеси на сърцето под формата на характерна ЕКГ крива. Различни сърдечни заболявания водят до промени в ... ЕКГ за почивка | Диагностика на коронарна болест на сърцето

Стресова ехокардиография | Диагностика на коронарна болест на сърцето

Стресова ехокардиография При стресова ехокардиография пациентът е изложен на медикаменти и могат да бъдат открити нарушения на движението на стената, които възникват поради намаленото снабдяване на сърдечния мускул при този стрес. Полезна ли е миокардна сцинтиграфия на сърцето? Сцинтиграфията на миокарда е една от процедурите за изобразяване и е ядрено -медицински преглед, който ... Стресова ехокардиография | Диагностика на коронарна болест на сърцето

Полезен ли е ЯМР на сърцето при коронарна артериална болест? | Диагностика на коронарна болест на сърцето

Полезен ли е ЯМР на сърцето при коронарна артериална болест? ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) е процедура за секционен образ, която позволява органите да бъдат оценени в тяхното триизмерно разположение. Това не е от първостепенно значение за диагностицирането на коронарна болест на сърцето (ИБС). Това се дължи главно на факта, че ако ... Полезен ли е ЯМР на сърцето при коронарна артериална болест? | Диагностика на коронарна болест на сърцето

Какво можете да направите сами, за да подобрите продължителността на живота? | Продължителност на живота при коронарна болест на сърцето

Какво можете да направите сами, за да увеличите продължителността на живота? За да се удължи продължителността на живота при коронарна болест на сърцето, от съществено значение е да се следват инструкциите на кардиолога и да се приема лекарството последователно. Трябва редовно да проверявате кръвното си налягане, кръвната захар и липидите в кръвта. Сърдечно -съдовите рискови фактори трябва спешно да бъдат ограничени. Засегнатите трябва да спрат ... Какво можете да направите сами, за да подобрите продължителността на живота? | Продължителност на живота при коронарна болест на сърцето

Продължителност на живота при коронарна болест на сърцето

Въведение Продължителността на живота при коронарна артериална болест зависи от много различни фактори. Броят на коронарните артерии, засегнати от заболяването, и местоположението на съдовите стеснения са решаващи за прогнозата. В зависимост от това къде и колко изразено е стесняването на съдовете (стеноза), заболяването се проявява със симптоми с различна тежест. … Продължителност на живота при коронарна болест на сърцето

Кои фактори / усложнения оказват отрицателно влияние? | Продължителност на живота при коронарна болест на сърцето

Кои фактори/усложнения имат отрицателно влияние? Заболяването на коронарните артерии може да прогресира по -лошо, ако терапията не е насочена. Симптомите могат да се влошат и могат да настъпят сериозни усложнения като сърдечна недостатъчност или инфаркт. Ето защо е от съществено значение да приемате лекарствата по план и да вземете сериозно контролните посещения при кардиолога. … Кои фактори / усложнения оказват отрицателно влияние? | Продължителност на живота при коронарна болест на сърцето

Причина за коронарна болест на сърцето

Водещата причина за коронарна болест на сърцето е атеросклерозата (втвърдяване на артериите), която причинява намален приток на кръв през коронарните артерии. Дегенеративните процеси, които протичат в големи и средни артериални съдове, водят до стесняване на напречното сечение на съда (лумена) и по този начин до намалено снабдяване на органите надолу по веригата или дори ... Причина за коронарна болест на сърцето