Симптоми на болестта на Адисон

Типичните симптоми на болестта на Адисън са причинени от липсата на жизненоважни пратеници вещества като минерални кортикоиди и глюкокортикоиди. Едва когато над 90% от надбъбречната кора е унищожена, симптомите на болестта на Адисън се проявяват в пълната си степен. Те включват, наред с другото: В хода на т. Нар. Адисън ... Симптоми на болестта на Адисон

Терапия | Симптоми на болестта на Адисон

Терапия Терапията на първичната надбъбречна недостатъчност се състои в заместване на липсващите вещества. Дефицитът на глюкокортикоиди трябва да бъде заменен с перорално приложение на 20 - 30 mg кортизон на ден. Наблюдава се естественото колебание на нивото на кортизон: 20 mg сутрин, 10 mg вечер. Това се допълва от… Терапия | Симптоми на болестта на Адисон