Хронично болни

Въведение Хроничните заболявания са най -често диагностицираните заболявания в индустриално развитите страни. В Германия почти 20% от населението се счита за хронично болно. Не само възрастните, но и децата сравнително често са засегнати от хронични заболявания. Следователно хроничните заболявания представляват голяма част от поставените диагнози и следователно са ... Хронично болни

Съвместно плащане | Хронично болни

Доплащане Задължителните здравноосигурителни фондове поемат разходите за медицински мерки и някои лекарства за лечение на хронично болни хора. Доплащането, което винаги се изисква от осигуреното лице, трябва да се заплаща и от хронично болните. Максималният размер на тези доплащания обаче се намалява в случай на хроничен ... Съвместно плащане | Хронично болни