Горна челюст

Въведение Човешката челюст се състои от две части, които се различават ясно една от друга по размер и форма. Долната челюст (лат. Mandibula) е образувана от много голяма част от костта и е свободно свързана с черепа чрез мандибуларната става. Горната челюст (лат. Maxilla), от друга страна, се формира от ... Горна челюст

Зъбна лента и пародонтален апарат | Горна челюст

Зъбна лента и пародонтален апарат Зъбите са относително здраво закрепени в горната челюст посредством т.нар. Пародонт. За да може да изпълнява различните защитни функции, пародонтът се състои от различни части както в горната, така и в долната челюст. Малки, но дълбоки вдлъбнатини в челюстната кост (лат. Alveoli) съдържат ... Зъбна лента и пародонтален апарат | Горна челюст

Болести на горната челюст | Горна челюст

Болести на горната челюст Едно от най -често срещаните заболявания на горната челюст е фрактурата на горната челюст (лат. Fractura maxillae или Fractura ossis maxillaris), която е фрактура на горната челюст. Счупването на горната челюст обикновено показва типични ходове (фрактурни линии), които съответстват на слабите места ... Болести на горната челюст | Горна челюст

Долна челюст

Човешката челюст се състои от две части, горната и долната челюст. Тези две костни структури се различават значително една от друга както по размер, така и по форма. Докато горната челюст (лат. Maxilla) е образувана от сдвоена кост и е здраво свързана с костта на черепа, долната челюст (лат. Mandibula) се състои от ... Долна челюст

Лечение на долна челюст | Долна челюст

Лечение на долната челюст Чувствителното лечение на долната челюст се извършва от големия долночелюстен нерв, долния алвеоларен нерв. Този нерв представлява разцепване на nervus mandibularis, който от своя страна произхожда от петия черепномозъчен нерв, тригеминалния нерв. И долният алвеоларен нерв, и съответните съдове (артерия и долна алвеоларна вена) ... Лечение на долна челюст | Долна челюст