Аксън Хил

Аксонната могила е част от нервна клетка. Нервната клетка, известна още като неврон, има задачата да предава сигнали, които се изпращат към нея до следващата нервна клетка или към мускул. Структура Нервната клетка се състои приблизително от три секции. Централната част е клетъчното тяло, т.нар. Аксън Хил