Оптичен нерв

Обща информация Зрителният нерв (Nervus opticus, старогръцки „принадлежащ на зрението“) е вторият черепномозъчен нерв и първата част от зрителния път. Той служи за предаване на оптични стимули от ретината до мозъка. По тази причина той принадлежи към нервите със сензорно качество. Тече от ламина криброза ... Оптичен нерв

Клиника | Оптичен нерв

Клиника Ако оптичният нерв е напълно разрушен, засегнатото око е сляпо. Въпреки това, ако само част от влакната са разрушени, например в оптичния хиазъм, т.е. пресичането на влакната на дясното и лявото око, пациентът страда от хетеронимна хемианопсия. Това означава, че носните влакна на двете очи ... Клиника | Оптичен нерв