епикардиума

Сърцето се състои от различни слоеве. Най -външният слой на сърдечната стена е епикардът (външната кожа на сърцето). Епикардът е здраво прикрепен към подлежащия миокард (тъкан на сърдечния мускул). Структура/хистология За да разберете цялата структура на слоевете, най -добре е да погледнете още веднъж цялото сърце. На … епикардиума

ендокардиума

Сърцето се състои от различни слоеве. Най -вътрешният слой е ендокардът. Като най -вътрешен слой, той влиза в пряк контакт с кръвта, която тече през сърцето. Ендокардът (отвътре навън) съдържа миокарда (слоят на сърдечния мускул) и епикарда (външната кожа на сърцето). Перикардът, ... ендокардиума

Болести | Ендокард

Болести Възпалението на вътрешната кожа на сърцето се нарича ендокардит. Без лечение това заболяване обикновено е фатално, но в днешно време е лесно лечимо с антибиотици. Други заболявания са ендокардитът на Löffler и ендомиокардиална фиброза. Диагностика Ехокардиографията се използва за визуализиране на ендокарда. Това позволява по -специално сърдечните клапи да бъдат изследвани много добре. … Болести | Ендокард