Митрален клапан

Анатомия на митралната клапа Митралната клапа или бикуспидната клапа е една от четирите клапи на сърцето и се намира между лявата камера и лявото предсърдие. Името митрална клапа произлиза от външния си вид. Той прилича на епископска митра и затова е кръстен на него. Принадлежи на платното ... Митрален клапан

Белодробна клапа

Анатомия Белодробната клапа е една от четирите клапи на сърцето и се намира между голямата белодробна артерия (truncus pulmonalis) и дясната основна камера. Белодробната клапа е джобна клапа и обикновено се състои от общо 3 джобни клапана. Те включват: Джобовете имат вдлъбнатини, които се пълнят с кръв ... Белодробна клапа

Трикуспидна клапа

Трикуспидалната клапа принадлежи към четирите клапи на сърцето и се намира между дясната камера и дясното предсърдие. Той принадлежи към ветрилните клапани и се състои от три платна (cuspis = платна). Трикуспидалната клапа се намира в дясната камера и е прикрепена към папиларните мускули с така нареченото сухожилие ... Трикуспидна клапа

Аортна клапа

Анатомия на аортната клапа Аортната клапа е една от четирите сърдечни клапи и се намира между главната артерия (аортата) и лявата камера. Аортната клапа е джобна клапа и обикновено се състои от общо 3 джобни клапана. Понякога обаче има само два джобни клапана. В джобовете има… Аортна клапа