RDA

Образуване на ADH: ADH, който се нарича още антидиуретичен хормон, адиуретин или вазопресин, е пептиден хормон. Този хормон се произвежда заедно с протеина -носител неврофизин II в специални ядра на хипоталамуса (nucleus supraopticus, nucleus paraventricularis). След това хормонът се съхранява в задния лоб на хипофизната жлеза, където се освобождава ... RDA