Гръден прешлен

Синоними на гръден гръбначен стълб, BWS, гръден гръбначен стълб Въведение Гръдните прешлени принадлежат на човешкия гръбнак, като започват под седмия шиен прешлен и завършват в лумбалния гръбначен стълб. Бозайниците имат общо дванадесет гръдни прешлени, които също са номерирани от Th1 до Th12. Тук означава латинският термин pars thoracica „гръдна част“ на гръдния кош ... Гръден прешлен

Подвижност на гръдните прешлени | Гръден прешлен

Подвижност на гръдните прешлени Накланянето напред и назад се извършва главно чрез BWS. Тялото може да се наведе около 45 ° напред и 26 ° назад. Страничният наклон на гръдните прешлени може да бъде между 25 ° и 35 °. В допълнение, гръдният гръбнак може да се завърти около собствената си ос. Обиколката е около 33 °. … Подвижност на гръдните прешлени | Гръден прешлен