Тествайте сляпото си място

Синоними на английски: сляпо петно ​​Въведение Сляпото петно ​​е областта на окото, която не съдържа сензорни клетки, които могат да приемат светлина, така че определена област не може да се види. Сляпото петно ​​се среща естествено в двете очи. За да тествате вашето сляпо петно ​​Всеки може лесно да изпита позицията и ефектите на ... Тествайте сляпото си място

Обяснение на сляпото петно ​​| Тествайте сляпото си място

Обяснение на сляпото петно ​​Няма зрителни клетки в слепото петно, така че на мозъка всъщност липсва информация за изображението в този момент. Може би сте забелязали, че сляпото петно ​​не се възприема като напълно празно или черно. Вместо това мозъкът използва информацията от околните зрителни клетки, за да компенсира ... Обяснение на сляпото петно ​​| Тествайте сляпото си място