Терапия на мастоидит

Хирургични процедури Терапията при възпаление на напълнените с въздух (пневматизирани) костни клетки на мастоидния отросток (кост, разположена зад ухото), която може да се представи като гъба или швейцарско сирене, винаги първо се лекува хирургично, т.е. на операция. Целта е да се отстрани гнойта през дренажни тръби. Като … Терапия на мастоидит

Усложнения на хирургичните процедури | Терапия на мастоидит

Усложнения на хирургичните процедури Както при всяка хирургична процедура, мастоидектомията също включва рискове и в редки случаи може да доведе до усложнения. Лицевият нерв (nervus facialis) преминава през мястото на операцията. По време на операцията се използва микроскоп за локализиране на лицевия нерв и за предотвратяване на случайно нараняване. Въпреки това щетите не могат да бъдат напълно изключени. Ако… Усложнения на хирургичните процедури | Терапия на мастоидит