Tegretal®

Определение Tegretal® е лекарство, съдържащо активната съставка карбамазепин. Това е най-продаваното лекарство в света за лечение и профилактика на гърчове. Tegretal® се отпуска само по лекарско предписание. Има две основни области на приложение на Tegretal®. Единият е припадъци, подобни на епилептични припадъци, неепилептични припадъци при пациенти с множествена склероза и припадъци ... Tegretal®

Противопоказания | Tegretal®

Противопоказания Tegretal® не трябва да се приема, ако има забавено предаване на възбуда към сърцето (AV блок), Има увреждане на костния мозък, Известно е метаболитно заболяване като остра порфирия или могат да се вземат така наречените инхибитори на моноаминооксидазата лечение на депресия. Взаимодействия Tegretal® се разгражда от ензимите в черния дроб, ... Противопоказания | Tegretal®