Ефекти на адалимумаб и странични ефекти

Продукти Адалимумаб се предлага на пазара като инжекционен разтвор (Humira). Той е одобрен в САЩ през 2002 г. и в много страни и ЕС през 2003 г. Биоподобните са налични в много страни. Структура и свойства Адалимумаб е човешко IgG1 моноклонално антитяло срещу TNF-алфа. Състои се от 1330 аминокиселини и ... Ефекти на адалимумаб и странични ефекти