Литий и алкохол - съвместим ли е?

Литият е лекарство от областта на психотропните лекарства, използвано в контекста на психични заболявания. Използва се при лечение на мания, като част от профилактиката на т. Нар. Биполярни афективни разстройства, при лечение на определени форми на депресия или при определен вид главоболие, а именно така наречените клъстерни главоболия. … Литий и алкохол - съвместим ли е?

Метаболизъм на литий и едновременен прием на литий и алкохол | Литий и алкохол - съвместим ли е?

Метаболизъм на литий и едновременен прием на литий и алкохол Ако литият и алкохолът се понасят, пациентът също трябва да бъде осведомен за значително влошаване на способността му да реагира и свързаното с него увреждане на способността му да шофира. И литийът, и алкохолът могат да намалят способността за реакция. … Метаболизъм на литий и едновременен прием на литий и алкохол | Литий и алкохол - съвместим ли е?