Какво трябва да се наблюдава при отбиване на Xarelto®?

Въведение Xarelto® е търговско наименование за активната съставка ривароксабан. Това е антикоагулантно лекарство, разговорно разредител на кръвта. Семейният лекар, който Ви лекува, ще следи отблизо приема Ви и не трябва да спира да го приема без неговите указания. Прекратяването на Xarelto® обаче е необходимо при определени обстоятелства. Това също трябва да се прави само на ... Какво трябва да се наблюдава при отбиване на Xarelto®?

Необходимо ли е свързване? | Какво трябва да се наблюдава при отбиване на Xarelto®?

Необходимо ли е свързване? Преодоляването е прекъсване на приема на лекарства за кратък период от време. Това може да се наложи с антикоагуланти преди операцията. Малки операции, като стоматологична хирургия, могат да се извършват без преодоляване. По -големите операции обаче са свързани с висок риск от кървене и следователно не могат да се извършват, докато ... Необходимо ли е свързване? | Какво трябва да се наблюдава при отбиване на Xarelto®?