Ацинон

Въведение Akineton® е лекарство, което често се използва за болестта на Паркинсон и за така наречените „екстрапирамидни разстройства“. Екстрапирамидните странични ефекти са вид нарушение на движението, което може да бъде причинено от лекарства, наред с други неща. Akineton® е търговското наименование. Активната съставка се нарича Biperiden и принадлежи към групата на антихолинергиците. Приходи… Ацинон

Предозиране | Ацинон

Предозиране Ако сте приели твърде много ацинон, моля, незабавно се консултирайте с Вашия лекар. Високите дози могат да имат странични ефекти. Те са описани в раздела за страничните ефекти. Ако сте пропуснали доза, това не е сериозно. Не вземайте двойно сумата като компенсация, а приемайте таблетките си както обикновено. Противопоказания Не приемайте ... Предозиране | Ацинон