Феритинът е твърде висок

Кога се повишава феритинът? Като цяло се говори за повишен феритин, ако стойността на феритина се повиши над нормалните граници за съответния пол и възраст. Границите обикновено са малко по -високи в детството, отколкото в зряла възраст, а мъжете имат значително по -висока граница на феритин от жените. Гранични стойности: Бебета и новородени в рамките на първите… Феритинът е твърде висок

Диагностика | Феритинът е твърде висок

Диагностика Първият етап от диагностиката включва анамнеза, при която лекарят може да поиска типични симптоми. Често лекуващият лекар вече може да направи предположения за причините за повишената концентрация на феритин след анамнезата. След това се взема кръвна проба, така че стойностите на кръвта да могат да бъдат изследвани в ... Диагностика | Феритинът е твърде висок

Лечение на твърде висока стойност на феритин | Феритинът е твърде висок

Лечение на твърде висока стойност на феритин Терапията на повишената стойност на феритин първоначално се провежда с помощта на така наречените хелатообразуващи агенти. Това са химически комплекси, които са особено подходящи за свързване на желязо. По този начин повишеното желязо в кръвта, което обикновено се свързва с повишената стойност на феритина, може да бъде свързано. … Лечение на твърде висока стойност на феритин | Феритинът е твърде висок