хипернатремия

Определение Хипернатриемията е нарушение на физическия електролитен баланс. Хипернатриемията е придружена от повишена концентрация на натрий в кръвта. Нормалната концентрация на натрий в кръвта е между 135 и 145 милимола на литър (молите се използват за обозначаване на количеството натрий в химичните реакции). Ако нивото се повиши ... хипернатремия

Симптоми | Хипернатриемия

Симптоми Симптомите на хипернатриемия обикновено са неспецифични и се проявяват като обща слабост, умора, проблеми с концентрацията или жажда. Поради изместването на течността на клетъчно ниво, отвътре навън, клетката започва да се свива. Това предизвиква преди всичко неизправности в областта на нервните клетки в мозъка. … Симптоми | Хипернатриемия

Глюкоза | Хипернатриемия

Глюкоза В случай на интравенозно приложение на течности, трябва да се избере инфузионен разтвор без натрий. За тази цел вместо физиологичен разтвор се използва глюкозен или захарен разтвор, който обикновено се използва клинично за компенсиране на дефицита на течности. Натриевите частици в кръвта се комбинират със захарните частици в инфузионния разтвор и ... Глюкоза | Хипернатриемия