Разпознавам ацидозата по тези симптоми

Определение Ацидозата е промяна в стойността на рН в човешката кръв. Стойността на рН показва баланса на киселини и основи в организма. По правило киселинно-алкалният баланс на тялото е сравнително балансиран, само леко алкален. Абсолютно неутралната стойност на рН е 7, тази на човешката кръв обикновено е 7.35-7.45. Ацидоза… Разпознавам ацидозата по тези симптоми