Ретикулоцитите

Какво представляват ретикулоцитите? Ретикулоцитите са незрели червени кръвни клетки (т.нар. Еритроцити). Те вече нямат клетъчно ядро, но все още са в състояние да извършват метаболитни процеси, тъй като някои клетъчни органели все още са функционални. Една от тези клетъчни органели е ендоплазменият ретикулум. В допълнение, генетичната информация (РНК) се съхранява в ретикулоцитите. … Ретикулоцитите

При кои заболявания са повишени ретикулоцитите? | Ретикулоцитите

При кои заболявания са повишени ретикулоцитите? Класическото заболяване, свързано с повишен брой ретикулоцити, е анемията. Анемията описва анемия. Характеризира се с намален брой червени кръвни клетки, т.е. намален брой червени кръвни клетки, или с намалена концентрация на червен кръвен пигмент (т.нар. Хемоглобин). Тялото се опитва да компенсира ... При кои заболявания са повишени ретикулоцитите? | Ретикулоцитите

Какво представлява ретикулоцитната криза? | Ретикулоцитите

Какво е ретикулоцитна криза? Ретикулоцитната криза описва силно увеличение на ретикулоцитите в кръвта. Това се дължи на повишеното образуване на кръв. Кризата може да настъпи след обилно кървене, тъй като тялото се опитва да замести изгубените кръвни клетки. В допълнение, това може да се случи по време на заместваща терапия с желязо, фолиева киселина ... Какво представлява ретикулоцитната криза? | Ретикулоцитите

Тест за трансформация на лимфоцити

Какво е тест за трансформация на лимфоцити? Тестът за трансформация на лимфоцити (LTT) е специална лабораторна процедура. Той открива антиген-специфични Т лимфоцити. Т-лимфоцитите са бели кръвни клетки, от които тялото се нуждае за имунна защита, т.е. за защита срещу чужди материали, като бактерии. Антиген-специфичен означава, че тези Т-лимфоцити могат да разпознават определен чужд протеин, ... Тест за трансформация на лимфоцити

Откриване на алергии | Тест за трансформация на лимфоцити

Откриване на алергии Основното показание за тест за трансформация на лимфоцити е откриването на алергии. Преди да се извърши изследването, трябва да се определи за кои алергии пациентът желае да бъде тестван. Тестват се само алергии от забавен тип (тип 4). Лимфоцитите играят важна роля в този вид алергия. … Откриване на алергии | Тест за трансформация на лимфоцити

Оценка на тест за трансформация на лимфоцити | Тест за трансформация на лимфоцити

Оценка на тест за трансформация на лимфоцити Оценката се основава на клетъчното делене. Високото клетъчно делене е по -вероятно да показва алергична реакция. За всеки случай обаче има референтни стойности и се извършват контроли. За оценката или правилното тълкуване на резултата от теста трябва да бъдат направени допълнителни клинични находки и тестове за алергия ... Оценка на тест за трансформация на лимфоцити | Тест за трансформация на лимфоцити

Продължителност на теста за трансформация на лимфоцити | Тест за трансформация на лимфоцити

Продължителност на тест за трансформация на лимфоцити Вземането на кръв обикновено се извършва от обучен персонал в рамките на няколко минути. В случай на лошо състояние на вените може да отнеме малко повече време. Пробата трябва да бъде изпратена в лабораторията в същия ден. Там започва тестът за трансформация на лимфоцити. За това лабораториите се нуждаят от около пет ... Продължителност на теста за трансформация на лимфоцити | Тест за трансформация на лимфоцити

Тестът на Кумбс

Какво е тест на Coombs? Тестът на Coombs се използва за откриване на антитела срещу червени кръвни клетки (еритроцити). За определяне на антителата се използва т. Нар. Coombs серум. Получава се от серума на зайци и се сенсибилизира към човешки антитела. Тестът се използва при предполагаеми случаи на хемолитична анемия, резус ... Тестът на Кумбс

Процедурата | Тестът на Кумбс

Процедурата Ако се извърши директен тест на Coombs, червените кръвни клетки се филтрират от кръвта на пациента. Трябва да се провери дали върху тях има антитела от типа IgG, които причиняват хемолитична анемия или несъвместимост на кръвната група в организма. Серумът на Coombs съдържа антитела срещу човешки IgG антитела. … Процедурата | Тестът на Кумбс

хемоглобин

Структура Хемоглобинът е протеин в човешкото тяло, който има важни функции за транспортирането на кислород в кръвта. Протеините в човешкото тяло винаги се състоят от множество аминокиселини, свързани помежду си. Аминокиселините се усвояват частично от тялото с храна, частично тялото може да преобразува и други ... хемоглобин

Хемоглобинът е твърде нисък | Хемоглобин

Твърде нисък хемоглобин Тъй като всяка червена кръвна клетка има молекула на хемоглобина, стойността на хемоглобина е значим маркер за количеството червени кръвни клетки в кръвния поток. По време на кръвен тест стойността на Hb може да бъде определена в медицински лаборатории и количеството на червените кръвни клетки може да бъде оценено въз основа на ... Хемоглобинът е твърде нисък | Хемоглобин

Хемоглобинопатия | Хемоглобин

Хемоглобинопатия Хемоглобинопатията е общ термин за заболявания, които причиняват промени в хемоглобина. Те са генетично предразположени. Най -известните са сърповидноклетъчна анемия и таласемия (разделени на алфа и бета таласемия). Тези заболявания се причиняват или от мутация, т.е. промяна в протеините (сърповидно -клетъчна анемия), или от намалено производство на ... Хемоглобинопатия | Хемоглобин