Катетър на бедрената кост

Определение Феморалният катетър е достъп до бедрения нерв, чрез който могат да се прилагат обезболяващи (също непрекъснато). Тези аналгетици са насочени в непосредствена близост до нерва и предотвратяват предаването на усещане за болка тук. Това е метод за краткосрочна или дългосрочна терапия на болката. Други имена на феморалния катетър са ... Катетър на бедрената кост

Рискове | Катетър на бедрената кост

Рискове Рисковете от запушване на бедрената кост са много управляеми. Това е рутинна процедура, която в повечето случаи протича гладко. Въпреки това, сърдечно -съдовите проблеми и увреждането на нервите все още трябва да бъдат споменати като риск, въпреки че те се случват много рядко. Като усложнение например нервът може да бъде наранен по време на пункцията с пункционната игла. … Рискове | Катетър на бедрената кост