Интубационна анестезия

Какво е интубационна анестезия? Интубационната анестезия е обща анестезия, при която спящият пациент се вентилира чрез вентилационна тръба (тръба), която се вкарва в трахеята. Интубацията е златният стандарт за защита на дихателните пътища с най -висока защита при аспирация, т.е. балон, надут около тръбата, плътно запечатва трахеята, за да предотврати ... Интубационна анестезия

Кой не трябва да получава интубационна анестезия? | Интубационна анестезия

Кой не трябва да получава интубационна анестезия? Интубацията носи и някои рискове, като например нараняване на гласните струни или други структури в областта на устата и гърлото, което може да доведе до нарушения на преглъщането и говора и дори загуба на глас. Следователно интубацията трябва да се извършва само за гореспоменатите показания. Кратки операции по… Кой не трябва да получава интубационна анестезия? | Интубационна анестезия

Поддържане на интубационна анестезия | Интубационна анестезия

Поддържане на интубационна анестезия За да се поддържа интубационна анестезия, наркотикът трябва да се прилага непрекъснато. За това са налице два различни принципа. Човек може да продължи да инжектира интравенозни лекарства чрез перфузор (например пропофол, тиопентал, етомидат, барбитурати) или да премине към инхалаторни наркотици като десфлуран или севофлуран. Освен това обезболяващите трябва да се инжектират повторно за по-дълго или ... Поддържане на интубационна анестезия | Интубационна анестезия

Последствия от интубационна анестезия | Интубационна анестезия

Последици от интубационната анестезия Възможно усложнение след интубационна анестезия е респираторната депресия, дължаща се на надвесване на опиати. Ако по време на анестезията се прилага твърде много от силното обезболяващо, дишането може да спре дори след упойката или пациентът да диша бавно и дълбоко. Това води до така нареченото командно дишане-пациентът трябва да бъде ... Последствия от интубационна анестезия | Интубационна анестезия