Злокачествена хипертермия

Синоними Злокачествена хиперпирексия, МН криза Въведение Пълната картина на злокачествената хипертермия е много сериозно метаболитно дерайлиране, което се случва почти изключително във връзка с анестезия. Тук нарушение в калциевия баланс на мускулната клетка, което е безсимптомно в ежедневието, води до масово нарушение на общия метаболизъм след контакт с ... Злокачествена хипертермия

Какво представляват задействащите вещества? | Злокачествена хипертермия

Какво представляват тригерните вещества? Задействащите вещества на злокачествена хипертермия, т.е. вещества, които могат да предизвикат това функционално разстройство, са инхалационните анестетици, сукцинилхолин, а също и кофеинът. Инхалаторните анестетици, като севофлуран, се използват за предизвикване и поддържане на анестезия. Изключение е азотният оксид, който е безопасно вещество, а не спусък за злокачествена хипертермия. Сукцинилхолин ... Какво представляват задействащите вещества? | Злокачествена хипертермия

Терапия | Злокачествена хипертермия

Терапията От изключително значение за терапията е незабавното спиране на доставката на задействащото вещество и, ако е необходимо, преминаването към друга анестетична процедура. Чрез прилагане на лекарството дантролен, механизмът на заболяването може да бъде прекъснат. Операция, която вече е в ход, трябва да бъде прекратена възможно най -скоро. Подаването на кислород се увеличава, ... Терапия | Злокачествена хипертермия