Лямблиоза: Профилактика

За да се предотврати лямблиоза, трябва да се обърне специално внимание на намаляването рискови фактори.

Поведенчески рискови фактори

  • Лоша хигиена на ръцете
  • Контакт със замърсена питейна вода
  • Консумация на заразена храна

Забележка! Лица с кръв група А е по-вероятно да бъдат засегнати от лямблиоза.

Общи профилактични мерки

  • Лична хигиена с хигиена на ръцете, тоалетна хигиена.
  • Питейна вода / хигиена на кухнята
  • Избягване на немити плодове, зеленчуци, глава торена маруля.
  • Борба с бъговете