Лямблиоза: Диагностични тестове

По избор диагностика на медицински изделия - в зависимост от резултатите от историята, физическо изследване, лабораторна диагностика, и задължително диагностика на медицински изделия - за диференциално диагностично изясняване.

  • Ултрасонография на корема (ултразвук изследване на коремни органи) - за основна диагностика.
  • Компютърна томография (КТ) на корема (абдоминална КТ) - за усъвършенствана диагностика.