гериатрия

Често срещаните заболявания в напреднала възраст са:

 • Болест на Алцхаймер и други деменции
 • Сърдечно-съдови заболявания (напр. инфаркт, сърдечна недостатъчност, инсулт)
 • ХОББ
 • Нарушения на кръвообращението
 • Слабост на бъбреците
 • болестта на Паркинсон
 • Неврологични заболявания
 • Счупвания на кости след падане
 • Остеоартритът
 • Диабет
 • Рак
 • Носете заболявания на опорно-двигателния апарат

Мултиморбидност

Гериатричното лечение се усложнява от факта, че възрастните хора често страдат от няколко заболявания едновременно (мултиморбидност). Ето защо гериатрите трябва да обърнат особено внимание на възможните взаимодействия на всички лекарства, които възрастният пациент трябва да приема. По-специално, пациентите с деменция, страдащи от други заболявания, се нуждаят от специално обучен персонал и интензивни грижи.

Рехабилитация