Допълнителни терапевтични мерки | Физиотерапия след хип-ТЕП

Допълнителни терапевтични мерки

В допълнение към действителната физиотерапия за увеличаване на подвижността и силата, може да се извърши и мануална терапия след TEP на тазобедрената става. Специалните хватки и движения от физиотерапевта могат да повлияят положително на лечебния процес около тазобедрена става. Възможно е и работа със светлина масаж и топлина. Тазобедрените мускули могат да се тренират много добре във вода поради плавателността.

обобщение

Необходимостта от TEP на тазобедрената става (тотална ендопротеза) в днешно време вече не е сериозен проблем. Поради минимално инвазивна процедура, структурите около тазобедрена става са само леко повредени по време на операцията. Сега физиотерапията има за цел и задача да възстанови тези структури. Чрез редовно обучение хип TEP (тотална ендопротезиране) не трябва да бъде пречка.