Плувка

„BWS - плувец“ Легнете на постелка в легнало положение. Върховете на краката ви са в контакт със земята, погледът ви е насочен надолу. Ръцете са изпънати отпред.

Сега последователно повдигнете един крак а противоположното рамо 1-5 cm. Изпълнявайте тези движения по 10 пъти на страна. След кратка почивка повторете упражнението отново. Продължете със следващото упражнение за BWS