Първа помощ при задавяне

Кратък преглед

 • Първа помощ при поглъщане: Успокойте пострадалия, помолете да продължи да кашля, отстранете всяко чуждо тяло, което е регургитирало от устата; ако е заседнало чуждо тяло, нанесете удари в гърба и хващане на Хаймлих, ако е необходимо, вентилирайте в случай на спиране на дишането.
 • Кога да отида на лекар? Обадете се на спешна медицинска помощ, ако пациентът не може да изкашля чуждото тяло, ако ударите в гърба и хватките на Хаймлих са неуспешни и ако пациентът спре да диша или изпадне в безсъзнание.

Внимание.

 • Не се опитвайте да издърпате чуждото тяло от гърлото с пръсти. По-вероятно е да го прокарате още повече!
 • Ако засегнатото лице се затруднява да диша и/или посинее, трябва незабавно да се обадите на спешна медицинска помощ!
 • Хората, които имат затруднено дишане, често инстинктивно заемат поза, която улеснява дишането. Като оказващ първа помощ, не променяйте тази самостоятелно избрана позиция без необходимост.

Първа помощ при преглъщане

Засегнатото лице все още може да диша и кашля достатъчно:

 • Накарайте го да продължи да кашля енергично. Най-ефективно чуждото тяло се отстранява с кашлица.
 • Проверете дали обектът е изкашлян. Ако е така, извадете го от устата.
 • Ако чуждото тяло все още е заседнало в дихателните пътища, трябва незабавно да се обадите на спешна медицинска помощ или да помолите някой друг да го направи (тел. 112), докато оставате с пострадалия.

Засегнатото лице получава лош въздух:

 • Ако пет удара в гърба не са успешни, опитайте хватката на Хаймлих: застанете зад пациента, поставете един юмрук между пъпа и гърдите на пациента, хванете го с другата ръка и го дръпнете назад и нагоре пет пъти с рязко движение.
 • Ако чуждото тяло излезе по този начин, извадете го от устата.
 • Ако чуждото тяло остане в дихателните пътища, незабавно уведомете спешната медицинска служба или помолете някой друг да го направи.

Захватът на Хаймлих може да счупи ребра и да причини вътрешни наранявания (напр. разкъсване на далака). Затова не трябва да се използва при деца под една година!

Жертвата вече не може да диша:

 • Ако собственото дишане на пациента все още не започне, трябва да започнете кардиопулмонална реанимация (дишане уста в уста).
 • Междувременно някой друг трябва да се обади на спасителната служба, ако това вече не е направено.

Поглъщане на чуждо тяло: рискове

Чуждото тяло обаче може да проникне и в по-дълбоките части на дихателните пътища. Това може първоначално да подобри дишането – изглежда, че засегнатото лице се възстановява. Но това състояние крие няколко опасности:

 • Чуждото тяло може да започне да се движи отново по всяко време и да попречи на дишането на друго място.
 • Чуждото тяло може да причини тежко възпаление в чувствителната бронхиална тъкан.

Поглъщане на чуждо тяло: Кога да посетите лекар?

Дори ако малко чуждо тяло е попаднало в дихателните пътища, но не причинява никакъв дискомфорт, определено трябва да уведомите лекаря (риск от подхлъзване, риск от възпаление).

Поглъщане на чуждо тяло: прегледи от лекар

Ако няма остър респираторен дистрес, лекарят първо ще попита пациента или другите присъстващи (напр. оказващия първа помощ) как е станало поглъщането и какво чуждо тяло е.

Като алтернатива на бронхоскопията, лекарят може също да направи рентгенова снимка на засегнатото лице.

Поглъщане на чуждо тяло: лечение от лекар

В повечето случаи чуждо тяло в дихателните пътища вече може да бъде отстранено по време на бронхоскопия: лекарят вкарва малки медицински инструменти в дихателните пътища на засегнатото лице чрез бронхоскопа с форма на тръба и ги използва, за да извлече чуждото тяло.

След като чуждото тяло бъде отстранено хирургически, засегнатото лице обикновено трябва да остане в клиниката известно време за наблюдение. Получава и антибиотици срещу възпалението.

Обикновено не е необходимо последващо лечение. Късните ефекти също не трябва да се страхуват в нормалните случаи.

Поглъщане: Какво да направите за превенция?

За да предпазите детето си от поглъщане на чуждо тяло, трябва да вземете присърце следните съвети:

 • Обърнете особено внимание на малките части, които могат да се отделят от играчка и след това често се озовават бързо в устата на вашето потомство (напр. стъклени очи).
 • Уверете се, че разхлабените копчета, мъниста, топчета, фъстъци и др. са извън обсега на бебета и малки деца.
 • Стойте наблизо, когато детето ви яде (твърде) дребно нарязани плодове, грах или дори къса паста.

За вас и други възрастни:

 • Яжте бавно и дъвчете старателно всяка хапка.
 • Когато приготвяте рибно ястие, отстранете съществуващите кости възможно най-пълно. Разкъсайте месото на рибата с нож и вилица, докато ядете, за да откриете останалите кости. Едва след това сложете хапката в устата си.